Redakcja

  • Andrzej Bednarczyk – redaktor naczelny
  • Kinga Nowak – zastępca redaktora naczelnego
  • Jacek Waltoś – redaktor tematyczny, redaktor statystyczny
  • Michał Zawada – redaktor tematyczny
  • Michał Bratko – sekretarz redakcji, projekt graficzny, skład DTP
  • Teresa Czerniejewska-Herzig – redaktor językowy