Ankieta/Questionnaire

W imieniu zespołu redakcyjnego „Zeszytów malarstwa”, periodyku wydawanego już ponad dekadę przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pragnę zaprosić Pana/Panią do współpracy nad najnowszym, 11. numerem czasopisma. Będzie on poświęcony właśnie medium malarstwa – jego współczesnej tożsamości w ramach, zdawałoby się, post-medialnej późnej nowoczesności. W związku z powyższym, jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w tej formie ankiety, prosił/a/bym o krótką, mieszczącą się w 500 znakach odpowiedź na jedno z czterech przedstawionych poniżej pytań. Ankieta będzie załączona zarówno do papierowego, jak i elektronicznego wydania „Zeszytów malarstwa”.
/
I am writing on behalf of the editorial committee of “Zeszyty malarstwa”, a journal of the Painting Faculty of the Academy of Fine Arts in Kraków. I would like to invite you to cooperation on the newest, 11th issue. It will be devoted to the specificity of painting as a medium – its contemporary identity in the framework of post-medial late modernity. With regard to the above, if you would like to take part in this kind of survey, I would like to ask you for a short (500 signs maximum) answer on one of the four questions below.
The survey will be enclosed of “Zeszyty malarstwa”.